Uterus enfeksiyonlarında bakteriyoloji 

İneklerin %90'ında doğum sonrası 1-2 hafta içerisinde uterus enfeksiyonu görülmektedir. Uterus enfeksiyonlarında en önemli etken endometrial savunma mekanizmasının yetersiz olmasıdır.

Güç doğum yapan veya retensiyo sekundinarum oluşan ineklerde uterusun bakteriyal kontaminasyon riski daha yüksektir.

Retensiyo sekundinarum bulunan veya puerperal hastalığı bulunmayan ineklerde uterusta bakteriyolojik bulgular

(Dohmen ve ark., 2000)

Doğum sonrası 1-2 gün Sorunsuz inekler Retensiyo oluşan inekler
E. coli33%97%
A. pyogenes 7%10%
Bacteriodes spp.-20%
F. necrophorum7%3%
Clostridium spp.7%65%

Doğum sonrası farklı dönemlerde görülen uterus enfeksiyonlarında bakteri populasyonu belirgin farklılıklar göstermektedir.

BakteriAkutSubakut
A. pyogenes33-83%33-85%
Gram neg. bakteriler49-67%17-70%
E. coli67-85%0-17%
Peptostreptococci60-80%<5%
Diğerleri23-52%7-39%

Uterus enfeksiyonlarına yol açan bakteri türleri arasında korelasyon bulunduğu bilinmektedir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki slayt gösterisini izleyin:

Click here to go to the slide show

Endometritis'de bakteriyel etkenler
Slayt gösterisini başlatmak için sağdaki ikonun üzerine tıklayınız.

uterine discharge

Vajinoskopik muayenede purulent uterus akıntısı

bacterial culture

Bakteri Kültürü

bacteria colonies

Kültür ortamında bakteri kolonilerinin gelişimi