İneklerde Folliküller

 

Şekil 1 : İnek ovaryumunda preovulator folliküller

Pre-ovulatory follicle

Close window

 

 

Şekil 2 : Ovaryumda folliküller (kesit)

Follicles on the ovary

Close window

 

 

Şekil 3 : Ovaryumda follikuller (usg)

ovarian follicles

Close window

 

 

Şekil 4: Dominant Folikül

dominant follicle

Close window