Patoloji: İnfertiliteye yol açan reprodüktif hastalıklar

Etçi ve sütçü ineklerde infertilite ciddi bir sorundur. Süt verimi yüksek ineklerde süt üretmi için gereken hızlı metabolizma reprodüktif performansı olumsuz etkilemektedir.

Etçi ineklerde, buzağılama sırasındaki zayıf vücut kondisyonu, emzirme ve mevsimsel faktörler çeşitli reprodüktif hastalıklara yol açmaktadır.

limousin cattleFriesland heifers

Reprodüktif hastalıklara ilişkin ayrıntılı bilgi için soldaki menüyü kullanınız. .

milking parlour

İnfertilite et ve süt tipi ineklerde ciddi problem oluşturabilir.