Luteal fonksiyonu desteklemek amacıyla farmakolojik yaklaşım

Tohumlama sonrası GnRH ve hCG uygulaması

sütçü ineklerde erken embriyonik ölümlerin engellenmesiyle fertilitenin arttırılması için hCG (ST’den 4-6 gün sonra) ve GnRH (ST’den 11-12 gün sonra) uygulanmaktadır.
Her iki uygulamada östradiolün pro-luteolitik etkisinin eliminasyonunu amaçlar ve progesteron konsantrasyonunun artması ve corpus luteum formasyonu ile karakterizedir.

Bu iki yaklaşımın zamanlamasında bazı farklılıklar bulunmaktadır
 

Tedavi

Folliküler gelişim

Luteal fonksiyon P4 konsantrasyonu

Sonuçlar - zamanlama

ST’den 4-6 gün sonra hcG

Luteolizisin engellenmesi. ST’den sonra hala gelişmekte olan luteal dönem folliküllerin eliminasyonu

  • aksesör corpus luteum oluşumu sonucu P4 seviyesinde artış
  • CL fonksiyonunun doğrudan stimülasyonu (LH etkisi)

ST’den 6-7 gün sonra elde edilen sonuçlar östradiol seviyesinde azalma ve progesteron seviyesinde artıştır.

ST’den 11-12 gün sonra GnRH

Luteolizisin engellenmesi. ST’den sonra hala gelişmekte olan luteal dönem folliküllerin eliminasyonu

aksesör corpus luteum oluşumu sonucu P4 seviyesinde artış

ST’den 12-13 gün sonra elde edilen sonuçlar östradiol seviyesinde azalma ve progesteron seviyesinde artıştır.

Ayrıntılı bilgi için:

top

Ekzojen progesteron/progestagen uygulaması

Gelişen embriyo için luteal destek sağlamak amacıyla eksojen progesteron veya progestagen uygulamasının başarısı sınırlıdır

Yöntemin başarısını sınırlayan faktörler:

  • tedavinin başlangıcı için seçilecek en uygun zamanın belirsizliği 
  • önerilen doz aralığının geniş olması
  • uyugulama yolu: piyasada bulunan ürünlerin çoğunluğu intravaginal araç şeklindedir.

Erken gebeliğin devamı için progesteron uygulamasının bilinen sonuçları

results on use of progestagens

top