Düvelerde Pubertas

Pubertasa ulaşmayı sağlayan fizyolojik olaylar

Peripubertal düvelerde endokrin ve morfolojik değişiklikler, ineklerde postpartum dönemdeki siklik değişikliklere benzemektedir.

  • Hipotalamusun olgunlaşması
  • LH salınım frekansının artması
  • Ovaryum folikül gelişiminin artması
  • Östrus davranışlarını oluşturmaya yetecek östradiol sentezi ve gonadotropinlerin preovulatorik salınımı

İlk östrus davranışlarının oluşması, ovulasyon ve corpus luteum gelişimiyle beraber düve pubertasa erişmiş olmaktadır.

top

Düvelerin pubertasa ulaşmasını etkileyen faktörler nelerdir?

Pubertal LH salınımının artmasını etkileyen faktörler:

  • genotip
  • hayvanın pubertaya eriştiği mevsim
  • beslenme ve gelişim
  • çevresel faktörler
  • ekzojen hormon uygulamaları

top

Pubertal düvelerde standart değerler

Düvelerde pubertasa ulaşma ve siklik aktivitenin başlama yaşı bir yaş civarı olup pubertasa ulaşmayı etkileyen esas faktör vücut ağırlığıdır.

Farklı sığır ırklarında pubertasa ulaşma yaşı

Irk

Pubertas yaşı
(ay)

Pubertas vücut ağırlığı (kg)

Holstein Frisian – US tip

12-13

265-289

HF – Australian tip

8-12

200-230

Jersey

8-10

160-180

Brown Swiss

10-11

280-300

Charolais

12-13

320-355

Angus

13-14

300-310

Hereford

14-15

300-310

Simmental

11-12

320-330

Zebu tip

17-27

330-350

top