Uterus enfeksiyonlarının sağaltımı

İneklerde endometritis sağaltımının amacı:

Click here for Treatment of Endometritis Flow-chart
Endometritis tedavisinde akış tablosu için tıklayın

Bakteriyel enfeksiyonun eliminasyonu

Uterus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antibiyotikler aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere sahip olmalıdır.

Kriter

Akut metritis

Klinik ve subklinik endometritis

Patojenlere karşı yüksek aktivite

E.coli
A.pyogenes
Peptostreptococci

A.pyogenes
F.necrophorum

Gram negatif anaeroblar

Önerilen uygulama şekli ve diğer özellikler

Enjektabl: uterus lumeni ve endometriumda yüksek konsantrasyonlara ulaşmalıdır.

Intrauterin: lumen ve endometriuma iyi penetre olmalı, endometriumda irritasyona neden olmamalıdır
Uterus immun hücrelerine olumsuz etkisi olmamalıdır.

Intrauterin: lumen ve endometriuma iyi penetre olmalı, endometriumda irritasyona neden olmamalıdır
Uterus immun hücrelerine olumsuz etkisi olmamalıdır.

Yarılanma ömrü - süt

Kısa veya yok

yok

En sık kullanılan etken maddeler

Oksitetrasiklinler, seftiofur, sefquinom

Sefapirin (Metricure), oksitetrasiklinler

Intervet klinik ve subklinik endometritis tedavisinde Metricure önermektedir. Metricure slayt gösterisi
Metricure slayt gösterisi için tıklayınız.

top

I

Uterus kontraktilitesinin arttırılması

  • Uterustaki patolojik içeriğin boşaltılması
    Prostaglandinler veya östrojenler kullanılmaktadır. Birçok ülkede, ürünleri tüketilen hayvanlarda östrojen kullanımı yasak olduğu için östrojenler kullanılmamalıdır.
  • Progesteronun immun supresif etkisinin eliminasyonu

Uterus enfeksiyonlarının tedavisinde prostaglandinlerin rolü (Lewis 2004):

  1. Corpus luteum’un eliminasyonu:
    - kontraktilitenin arttırılması
    - progesteronun immun supresif etkisinin eliminasyonu
  2. Endometriumdaki immun hücrelerin fonksiyonunun doğrudan uyarılması

başa dön


İzleyen luteal dönemde tekrarlayan enfeksiyonların önlenmesi

Endometritis tedavisinde prostaglandinler tek başına uygulanırsa klinik iyileşme sağlanmakla beraber, endometrial kriptlerde bakteri kalabilir. Bu bakteriler progesteron etkisi nedeniyle endometriumda immun fonksiyonun azaldığı bir sonraki luteal dönemde çoğalırlar
Prostaglandinler ve uygun antibiyotik tedavisinin kombinasyonu sadece var olan bakteriyel enfeksiyonu gidermez, aynı zamanda izleyen sikluslarda nüksü önler.

top

uterine lavage

Uterus lavajı

preparing antibiotic

İntrauterin antibiyotik hazırlanması

treatment

İntrauterin antibiyotik uygulaması