İneklerde abortus tanısı için alınacak örnekler

Fötoplasental yapının tamanının ve maternal serum örneğinin  alınmasına çalışılmalıdır.

Plasenta ve fötus su veya tuzlu su ile temizlenmeli ve soğutulmalıdır. 

Laboratuvar tanısı için bütün fötusun ve plasentanın gönderilmesi en iyi seçenektir. Çoğukez çiftlikte postmortem muayene yaparak sadece seçilen organ/doku örneklerini alarak laboratuvar analizi için göndermek daha uygun görülmektedir.

Laboratuvara asagidaki organlar ve dokular gönderilmelidir:

mide veya abomasum içeriği

kalpteki kan veya vücut boşluklarındaki sıvılar

akciğerler

karaciğer

böbrek

dalak

beyin (özellikle neosporosis durumundan şüphelenildiğinde)

iskelet kasları 

plasenta

Close window

Fitotoksinlerin neden olduğu abortuslar

Aşağıdaki bitkilerde bulunan toksinler (zehirler) abortuslara neden olabilirler:

Ponderosa pine (çam ağacı) iğne yaprakları

Geven (Astragalus spp., locoweed)

Yılan kökü (kurtpençesi,  (Gutierrezia)

Kokulu yonca

Geven (Oxytropis veya Astragalus spp.) abortuslara veya deformitelere neden olabilecek şekilde corpus luteumu, koriyoallantoisi ve sinirleri etkileyebilen indolizidine alkaloidleri içermektedir..

Yılan kökü (Guttierrezia microcephala) bitkisinin, kokulu yoncanın, pekçok bitkinin ve fare zehiri olarak kullanılan kumarin’in  yenilmesi de abortuslara neden olabilmektedir.

Close window

Mikotoksinlerin neden olduğu abortuslar

Mikotik (mikotoksinlerin neden olduğu) abortuslar, sığırların mikotoksin içeren küflü yemleri tükettiği ilkbahar aylarında daha çok görülmektedir. Bu tip abortuslar tipik olarak sporadik vakalar tarzında, gebeliğin 4.ayından doğuma kadar olan döneminde görülmektedir. Kotiledonlar arasındaki bölgelerde kösele gibi kalınlaşmalarla karakterize ciddi plasenta enfeksiyonu oluşmaktadır.  Olguların yaklaşık olarak %25’inde mantarlar fötusa invaze olur ve fötal deride kırmızı-beyaz dairesel lezyonlar oluşturur.

Close window