İnek ve düvelerde fizyoloji

Puberte, östrus siklusu ve gebelik

Sığırda reprodüktif fizyolojinin anlaşılması önemlidir..

Ayrıntılı bilgi için lütfen sol menüyü kullanınız.