İnekte östrus siklusu

Siklus gösteren inek ve düvelerde endokrin mekanizma

İneklerde östrus siklusu, reprodüktif kanalda morfolojik değişiklikler ve bazı davranış değişikliklerine yol açan endokrin olaylar siklusudur.

Ayrıntılı bilgi için sol tuşu tıklayın.