İneklerde östrus siklusu sırasında luteolizis mekanizması

Luteolizis inekte östrus sonrası 16-17. günlerde başlar. İnekte luteal doku östrus sonrası 4. güne kadar PGF2-alfa’ya yanıt vermez..

Başlıca iki luteolizis mekanizması öne sürülmektedir:

  1. Corpus luteum (CL)’daki kan akımının azalması
    PGF2-alfa’nın başlıca luteolitik etkisinin luteal kan akımını hızla azaltmasıdır. Prostaglandin enjeksiyonundan 8 saat sonra luteal kan akımının azaldığı ve böylece luteolizisin başladığı, CL hacminin azaldığı ortaya konmuştur.
  2. Luteal hücreler üzerine doğrudan etki
    luteal hücreler üzerinde prostaglandinlerin doğrudan etkisi, normalde LH’ya cevap olarak üretilen cAMP’de azalma ve cAMP’nin steroid etkisinin inhibisyonunu içermektedir. Bu etkiler LH reseptör sayısının azalmasıyla düzenlenmektedir.
    Bu teori plazma progesteron konsantrasyonunun prostaglandinlere bağlı azalmanın CL ve luteal kan akımının azalmasından önce oluştuğunu ortaya koyan bir çalışma ile desteklenmektedir.
Luteolizis mekanizması için tıklayınız