İneklerde östrus siklusunun dönemleri

Diğer evcil hayvanlarda olduğu gibi inekte de östrus siklusu dört dönemden oluşmaktadır:

 1. Proestrus
 2. Oestrus
 3. Metoestrus
 4. Dioestrus

Daha fazla bilgi için bakınız Östrus Siklusu Grafiği ve Hormonel Fonksiyon

Pröstrus

17-20. G ünler

 • Bir önceki siklusa ait corpus luteumun regresyonu ve sirkülasyondaki progesteron konsantrasyonunda düşüş.
 • Dominant folikül belli olur ve östradiol üretmeye başlar. Ayrıntılı bilgi için Foliküler Gelişim .

Geç proöstrusta, östrojenin reprodüktif kanaldaki etkileri ve davranış değişiklikleri gözlenebilir..

Östrus

Yeni siklusun 0. günü olarak kabul edilir.
Dominant folikül maksimum büyüklüğüne ulaşır, olgunlaşır ve ovule olur. Ovulasyon östrusun başlangıcından ortalama 30 saat sonra oluşur.

Ovulasyon yüksek konsantrasyondaki LH tarafından indüklenir (preovulatorik LH piki)..

Östrus aynı zamanda kızgınlık olarak adlandırılır 4-24 saat sürer. Östrus sırasında inek/düve çiftleşmeyi kabul eder.
Östrojen etkisiyle östrus davranışları ortaya çıkar:

 • huzursuzluk
 • süt veriminde düşüş
 • bir başka hayvan üstüne atladığında hareketsiz durur
 • servikal mukus
 • vulva ödemi

top

Metöstrus

2-4. G ünler

 • östrus sona erer
 • Korpus luteum (CL) oluşur
 • progesterone konsantrasyonu artmaya başlar

Metöstrus kanaması
Bu dönemde düvelerin %90 ve ineklerin %45’inde “metöstrus kanaması” görülür. Kuyruk ve perineum bölgesine bulaşmış içerisinde kan pıhtıları bulunan vaginak mukus gözlenir.

Hatırlatma: Mukusta kan bulunması konsepsiyon veya gebeliğin sonlanması anlamına gelmez.

top

Diöstrus

5-17. Günler

 • corpus luteum büyüklüğü ve fonksiyonu maksimum düzeydedir
 • progesteron konsantrasyonu yükselir
 • diöstrusun sonunda corpus luteum lize olmaya başlar. Ayrıntılı bilgi için bakınız Luteolizis Mekanizması


top