İnekte folliküler gelişim

Ruminantlarda ovaryumda folliküler gelişim, her östrus siklusunda birbirini takip eden iki veya üç folliküler dalgalanmayla karakterizedir. Her bir dalgalanma bir grup follikülün gelişimi ve bir follikülün dominant hale gelmesini içermektedir. Dominant follikül büyümeye devam eder ve diğer folliküller atrezik hale gelirken dominant follikül preovulatorik aşamaya ulaşır. .

Folliküler dalgalanmanın oluşumu

Folliküler dalgalanmanın gelişimi dolaşımdaki FSH’nın artmasıyla başlar.
Gelişmeye başlayan tüm folliküllerde özel FSH reseptörleri bulunmaktadır ve gelişimleri bu gonadotropin hormona bağlıdır. Bu aşamada folliküller yeterli LH reseptörüne sahip değildirler. Bu nedenle folliküler gelişimin bu aşaması FSH bağımlı aşama olarak da adlandırılmaktadır.

Dominant follikülün (DF) seleksiyonu

Şekil 1: Üç dalgalı follikül dinamiği

Henüz açıklanamayan bazı nedenlerle FSH etkisiyle gelişmeye başlayan folliküllerden sadece bir tanesi dominant follikül olmaktadır. Dominant follikülün östradiol üretme kapasitesi oldukça yüksektir.

FSH’nın bazal seviyeye düşmesiyle birlikte dominant follikül belli olmaktadır. Dominant follikül, düşük FSH ve artan LH şartlarında gelişebilmek için LH reseptörlerine sahiptir.

FSH konsantrasyonunun düşmesi diğer folliküllerin gelişimini durdurmakta ancak dominant follikül düşük FSH ve artan LH stimülasyonunda gelişimine devam etmektedir.

Dominant follikül ve ovulasyon

Dominant follikülün gelişimi ve östrojen aktivitesi LH pulzasyonuna bağlıdır. Dominant follikülden salınan maksimum konsantrasyondaki östrojene cevap olarak yoğun miktarda LH salınır. Bu salınım preovulatorik LH piki olarak tanımlanır ve ovulasyonu stimüle eder.