Düvelerde Pubertas

Pubertasa ulaşmayı sağlayan fizyolojik olaylar

Peripubertal düvelerde endokrin ve morfolojik değişiklikler, ineklerde postpartum dönemdeki siklik değişikliklere benzemektedir.

  • Hipotalamusun olgunlaşması
  • LH salınım frekansının artması
  • Ovaryum folikül gelişiminin artması
  • Östrus davranışlarını oluşturmaya yetecek östradiol sentezi ve gonadotropinlerin preovulatorik salınımı

İlk östrus davranışlarının oluşması, ovulasyon ve corpus luteum gelişimiyle beraber düve pubertasa erişmiş olmaktadır.

top

Düvelerin pubertasa ulaşmasını etkileyen faktörler nelerdir?

Pubertal LH salınımının artmasını etkileyen faktörler:

  • genotip
  • hayvanın pubertaya eriştiği mevsim
  • beslenme ve gelişim
  • çevresel faktörler
  • ekzojen hormon uygulamaları

top

Pubertal düvelerde standart değerler

Düvelerde pubertasa ulaşma ve siklik aktivitenin başlama yaşı bir yaş civarı olup pubertasa ulaşmayı etkileyen esas faktör vücut ağırlığıdır.

Farklı sığır ırklarında pubertasa ulaşma yaşı

IrkPubertas yaşı
(ay)
Pubertas vücut ağırlığı (kg)
Holstein Frisian – US tip12-13265-289
HF – Australian tip8-12200-230
Jersey8-10160-180
Brown Swiss10-11280-300
Charolais12-13320-355
Angus13-14300-310
Hereford14-15300-310
Simmental11-12320-330
Zebu tip17-27330-350

top