İnekte Anöstrus

Sütçü bir inekte post partum 60 güne kadar östrus görülmemişse bu durum Post Partum Anöstrus (PPA) olarak tanımlanır.

Tanımlar

Anöstrus: İnek ya östrusta değildir ya da östrus belirlenemez.

Gerçek anöstrus: İnek ovaryumları inaktif olduğu için östrus göstermez.

Suböstrus: İnek normal siklik aktivite göstermesine rağmen östrus belirtileri çok zayıf olduğu için veya iyi gözlenmediği için tespit edilemez.

Sığırlarda anöstrusla ilgili detaylı bilgi için sol taraftaki menüyü kullanınız.