İneklerde sıcak stresi ve reprodüksiyon üzerine etkileri

Sıcak stresi yaz aylarında tohumlanan sütçü ineklerde fertilitenin düşmesine neden olan başlıca faktörlerden biri olarak kabul edilir. Yaz aylarında gebelik oranındaki azalma kış aylarında elde edilen oranlarla karşılaştırıldığında %20-30 oranında daha azdır (Wolfenson ve ark., 2000; Rensis ve ark., 2003)..

Son yıllarda süt verimindeki artış yaz aylarında infertilite sendromuyla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi, metabolizmanın hızlanması ve metabolik ısının artmasıdır. Sütçü ineklerin sabit vücut ısısını koruyabildikleri en yüksek çevre ısısı 25-27 ºC dir. Sıcak stresi sorunu sadece tropik bölgelerle sınırlı olmayıp, süt inekçiliği endüstrisinde maliyeti yükselten bir sorundur.

İnsidans

Yaz aylarında oluşan sıcak stresinin fertilite performansını son bahar aylarında da olumsuz etkilediği ispatlanmıştır (Wolfenson ve ark., 1997; 2002). Reprodüksiyon üzerindeki bu olumsuz etki inekler artık sıcak stresine maruz olmasa bile son baharın ilk 1-2 ayında devam etmektedir. Bu durumun sıcak stresine maruz kalınan sıcak aylarda, 40-50 gün sonra dominant follikül halini alacak antral folliküllerin olumsuz etkilenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Roth ve ark., 2000; 2001; Wolfenson ve ark., 2002).Sıcak stresi ile ilgili ayrıntılı bilgi için sol tuşu kullanın.

cows - heat stress