Sütçü ineklerde sıcak stresinin reprodüksiyon üzerine olumsuz etkisinin azaltılması geliştirilen stratejiler

Sıcak stresini azaltacak seçenekler

Sıcak stresinin sütçü ineklerde negatif etkisinin azaltılması için alınacak önlemler her zaman kombine olarak uygulanmalıdır:

 1. Bakım şartları – ineklerin sıcak stresine maruz kalmasını azaltma
  • Üretim sistemlerinde değişiklik   
 2. Biyoteknik yaklaşımlar – doğrudan fertilitenin arttırılmasını amaçlar
  • Sıcaklığa dayanıklı ırkların seleksiyonu (bos indicus ve melez)
  • Embriyo transferi
 3. Farmasötik yaklaşım – doğrudan fertilitenin arttırılmasını amaçlar
  • Hormonal tedavi

Ayrıntılı bilgi için sol tuşu tıklayın.

cows
Yönetim seçenekleri – ineklere gölgelik temini