Sütçü ineklerde sıcak stresini azaltmak için alınacak önlemler

Alınacak önlemlerin amacı, ineklerin sıcak stresine maruz kalmasını azaltmaktır.

Üretim sistemlerinin değiştirilmesi

Serinletme
Sıcaklık ve nem kontrolünü sağlayan en sık başvurulan önlemler:

  • İneklerin üzerine su serpilmesi
  • fan
  • tente
  • sprey

Younas ve ark. (1993) serinletme işlemlerinin pre-ovulatorik LH pikinin ve östrusları arttırdığını ancak bu amaçla alınacak önlemlerin planlanan üremeden birkaç hafta önce başlatılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular Bucklin ve ark. (1991) ve Armstrong (1994) tarafından doğrulanmaktadır.

Besin takviyesi
İneklerde serinletme önlemleri ve östrusun denetlenmesiyle birlikte minareler vitaminler ve B karoten takviyesinin yararlı olduğu gözlenmiştir. Arechiga ve ark. (1998) suni tohumlama ile birlikte beta-karoten takviyesinin sıcak stresi altındaki ineklerde gebelik şansını yükselttiğini bildirmektedirler. Sıcak ortamda bulunan ineklerde selenyum ve vitamin E takviyesinin fertilite üzerine yararlı etkileri olduğu Arechiga ve ark. (1998) tarafından ortaya konmuştur. Diğer yandan Ealy ve ark. (1994) serinletmenin sıcak stresindeki ineklerde gebelik oranlarını az miktarda arttırdığını, vitamin E takviyesinin ise olumlu bir etkisinin olmadığını bildirmiştir. .

cows
İneklerin serin tutulması için gölgelik
mist spray
İnekler Sprey yöntemiyle serinletilebilir.