Sütçü ineklerde sıcak stresini azaltan biyoteknik seçenekler

Biyoteknik yaklaşımın amacı fertiliteyi artırmaktır. .

Sıcağa dayanıklı ırkların seleksiyonu

Bos indicus ırkının, üretim ve reprodüktif performans açısından sıcak stresinin dolaylı negatif etkilere karşı daha dayanıklı olduğu bilinmektedir.

Sıcak stresi koşullarında zebu ineklerinde yem tüketimi, büyüme oranı ve süt verimindeki düşüş daha azdır. Buna karşın, süt üretiminin düşük olması ve yavaş büyüme oranı bos indicus ırkını fazla et üretimi için uygun kılmaktadır.

Embriyo transferi

İn vitro üretilen embriyolar veya yüksek sıcaklığa maruz kalmayan donörlerden toplanan embriyolar kullanılarak yapılan embriyo transferi, fertilite üzerine istenmeyen etkilerini azaltmaktadır (Drost et al., 1999; Rutledge 2001; Al Katanani et al., 2002).

Bununla beraber, embriyo transferi yapılan taşıyıcı ineğin endokrin düzeni ve uterus ortamının sıcaktan etkilenebileceği unutulmamalıdır.

Ayrıca sıcaklığın yüksek olduğu birçok ülkede ekonomik ve teknik açıdan embriyo transferi her zaman mümkün olan bir seçenek değildir

bos indicus