Sütçü ineklerde sıcak stresinin etkilerini azaltmak için uygulanan hormonal tedavi

Hormonal tedavi sıcak stresinin neden olduğu etkileri ortadan kaldırmaz. Bununla beraber, sıcak stresinin reprodüktif hormonal mekanizmaya etkilerinin ortadan kaldırılması, yaz ve sonbahar ayları boyunca sığırlarda reprodüktif performansın azalmasını engelleyebilir..

Hormonal sağaltım sıcak stresi durumunda alınacak tek önlem değildir. Özellikle östrusların denetlenmesinden önce diğer önlemlerin alınması gerekmektedir.

Sıcak stresi sırasında reprodüktif sonuçları iyileştirmek için aşağıdaki stratejiler izlenmelidir:

 1. Belirlenen zamanda ST için östrus senkronizasyonu
  Yüksek ısıya maruz kalan sütçü ineklerde ovsynch protokolü reprodüktif yönetim için iyi bir yöntemdir.
 2. Belirlenen zamanda ST için östrus senkronizasyonu
  Yüksek ısıya maruz kalan sütçü ineklerde ovsynch protokolü reprodüktif yönetim için iyi bir yöntemdir.

Ovsynch tedavi protokolü için aşağıdaki ikonu tıklayın.

Görüntüyü büyütmek için tiklayin

Ovsynch protokolünün yararları için aşağıdaki ikonu tıklayın.

Ovsynch protokolünün yararlari için lütfen tiklayin
 1. Östrusta GnRH uygulaması
  GnRH ile ovülasyonun indüksiyonu sadece gecikmiş ovulasyon insidansını azaltmakla kalmaz (sıcak stresini başlıca sonuçlarından biri ) aynı zamanda corpus luteum için luteotropik destek sağlar..
Tam Ekran Görüntülemek için Lütfen Tiklayin!

Sıcak stresine maruz kalan ineklerde östrusta GnRH uygulaması için sağdaki ikonu tıklayın.

 1. ST sonrası GnRH ya da hCG uygulaması
  ST sonrası hCG veya GnRH uygulaması ayrı bir corpus luteum oluşturarak luteal fonksiyonu destekler ve luteal dönem folliküllerin büyümesini engelleyerek luteolizisi önler
Tam Ekran Görüntülemek için Lütfen Tiklayin!

Sıcak stresine maruz kalan ineklerde ST sonrası GnRH uygulaması için yukarıdaki ikonu tıklayın. Daha fazla bilgi için bakınız: : Suni tohumlama sonrası GnRH uygulamasının sonuçları

dairy cows