Prostaglandin ve GnRH analogları – Ovsynch protokolü ve modifikasyonlar

Ovsynch protokolü

Ovsynch en çok bilinen ve uygulanan yöntemdir. İlk olarak Twagiramungu ve ark., 1995; Pursley ve ark., 1995, 1997 tarafından tanımlanmıştır. Protokol iki GnRH analoğu enjeksiyonunu ve bir PGF2α uygulamasını içermektedir. .

Görüntüyü büyütmek için tiklayin

Protokol sütçü ineklerde kullanılmak üzere planlanmıştır.

Görüntüyü büyütmek için tıklayın

top

Etki mekanizması

Prostaglandin uygulaması:

  • Aksessör corpus luteum
  • GnRH ile indüklenen luteinize follikül
  • Erken spontan ovulasyon sonucu oluşan corpus luteum’un regresyonuna neden olur.

İki muhtemel sonucu vardır:

  1. Follikül dalgasının değişikliğe uğradığı ineklerde – ikinci  GnRH uygulaması sırasında ovaryumda yeni bir dominant follikül bulunmalıdır.
  2. Follikül dalgasının değişikliğe uğradığı ineklerde (folliküler dalgalanmanın predominant aşamasında yapılan GnRH) ikinci GnRH enjeksiyonu sırasında DF bulunmalıdır.

Sütçü ineklerde ovulatorik cevap, ikinci GnRH enjeksiyonundan ortalama 26-32 saat sonra oluşmaktadır. Bu nedenle GnRH’dan 17-24 saat sonra yapılan tohumlama konsepsiyon şansını yükseltecektir (Peters ve ark., 1999).

top

Ovsynch’in faydaları

ineklerde senkronizasyon östrusun her döneminde yapılmaktadır. Ovsynch luteolizis indüksiyonu sırasında ovaryumda homojen bir follikler gelişim sağlamaktadır.

Prostaglandin ile indüklenen luteolizisden sonra oluşan östrusda LH piki senkronize olmaktadır. Hem folliküler gelişim hem de corpus luteum regresyonu senkronize edilebilir.

top

Ovsynch protokolünün etkinliği

Östrus ve ovulasyonu senkronize etmek amacıyla GnRH-PGF2α’ya dayalı protokollerin başarısı, ilk GnRH enjeksiyonu yapıldığında folliküler gelişimin dönemine bağlıdır. İlk GnRH enjeksiyonundan sonra ovulasyon oluşursa Ovsynch protokolü ile elde edilen fertilite çok yüksek olmaktadır.

ayrıntılı bilgi için bakınız Etkinlik Çalismalari.

top

Ovsynch protokolü modifikasyonları

GnRH enjeksiyonu sonucu oluşan ovulasyon ve ovulasyon sonrası luteal fonksiyon, GnRH uygulandığında ovaryumdaki folliküllerin büyüklüğüne bağlıdır.

Pre-senkronizasyon ve klasik Ovsynch protokolünün diğer modifikasyonlarının ilk GnRH enjeksiyonundan sonra oluşan ovulasyon olasılığını arttırdığı düşünülmektedir.

Görüntüyü büyütmek için tıklayınız.

Co-Synch

Görüntüyü büyütmek için tiklayiniz

Pre-Synch

Görüntüyü büyütmek için tiklayiniz

Heat-Synch

Görüntüyü büyütmek için tiklayiniz

top

Etçi ineklerde Ovsynch

Genelde etçi ineklerde Ovsynch protokolü ile elde edilen sonuçlar sütçü ineklere göre daha düşüktür. Bu durum özellikle vücut kondisyonu düşük etçi ineklerde post partum anöstrus insidansının yüksek olması ve emzirmeyle ilgilidir.

Etçi ineklerde Ovsynch protokölü ile indüklenen östrusta yapılan tek ST’den sonra elde edilen gebelik oranı düşük olmasına rağmen uygulama siklusları indüklemekte ve izleyen sikluslarda üreme başarılı olmaktadır.

top

Ovsynch protokolü ve uygulanan GnRH dozu

  1. Ovsynch uygulamasında GnRH kullanıyla ilgili yapılan ilk çalışmalarda ovulasyonu indüklemek için güçlü bir GnRH analoğu olan buserelin 8 mcg dozda kullanıldı.
  2. Daha sonra yapılan çalışmalarda 100 mcg gonadorelin uygulandı.
    Tedavinin maliyetini düşürdüğü için bu uygulama ABD ve diğer birçok ülkede kabul gördü. Bununla beraber Gonadorelin dozunun düşük olması biyolojik etkinliğininde az olması anlamına gelmektedir. Çünkü buserelin, gonodarelinden 40-200 kez daha güçlüdür (Chenault ve ark. 1990).

Bu nedenle bir çok yazar ovulasyon oluşturmak amacıyla az dozda gonadorelin kullanılmasının etkinliğini, özellikle hem senkronizasyon zamanlamasının hem de etkinliğinin yüksek oranda olması beklenilen kompleks Ovsynch senkronizasyon sistemlerinde araştırmışlardır .

top

cows
Ovsynch hem et hem de süt tipi ineklerde uygulanabilir.

Ovsynch en çok bilinen “klasik” yöntemlerden birisidir.