Sığırlarda Östrus Yönetimi

Östrus yönetimi, öngörülebilir bir tohumlama ve buzağlama için gereklidir.

Etçi ve Sütçü Sığırlar için farklı yönetim ve farmasötik uygulamalar gerekebilir.

Etçi veya Sütçü İneklerde östrus yönetimi ile ilgili spesifik bilgi için sol taraftaki menüyü kullanınız..

oestrus management in cows