Östrus denetiminde prostaglandinlerin kullanımı

Etki mekanizması

Siklusun 6-16. günleri arasında (doğal prostaglandin F2α salınımının olduğu dönem) yapılacak prostaglandin enjeksiyonu corpus luteum‘un regresyonuna ve dolayısıyla luteal dönemin sonlanmasına neden olur. Yeni bir folliküler dönem başlar, hayvan östrusa gelir ve ovülasyon oluşur. İndüklenen östrustaki fertiliteye oranı normal östrusla aynıdır.

Prostaglandinler corpus luteum üzerinde etkilidirler, bir başka değişle sadece siklustaki ineklerde etkili olurlar.

top

Sağaltım seçenekleri

Tek uygulama

Görüntüyü büyütmek için tıklayın.

Görüntüyü büyütmek için tiklayin

Çift uygulama

Görüntüyü büyütmek için tıklayın:.

Click here for full description of double administration of prostaglandins

Sistemik uygulama

Görüntüyü büyütmek için tıklayın

top

Ovulasyon ve tohumlama zamanı

Hızlı bir luteolizise rağmen PGF2α uygulamasından sonra östrusun görülmesi, tedavi uygulama sırasında hayvanın folliküler gelişimin hangi döneminde olduğuna bağlıdır

Görüntüyü büyütmek ve ayrıntılı bilgi için tıklayın:

top

Prostaglandin uygulamasının fertilite üzerine etkisi

Prostaglandin uygulaması yapılan siklik düvelerde fertilitenin gebelik şansı açısından doğal östrusta tohumlanan ve herhangi bir uygulama yapılmamış kontrol hayvanlara göre farklı olmadığı kabul edilmektedir. Bununla beraber prostaglandin uygulamasından sonra laktasyondaki sütçü ineklerde gebelik oranı değişkendir ve bazen doğal östrusla tohumlanan kontrol ineklerden daha az olabilmektedir. Çalışmalar arasında görülen bu farklılıklar bakım şartları ve östrusların doğru belirlenmesi gibi faktörlere bağlı olarak meydana gelir.

Diskin ve ark. (2002), prostaglandin uygulanan ineklerde fertilitenin düşük olmasının kısa bir luteal dönemden sonra çok sayıda ineğin tohumlanmasına bağlı olduğunu düşünmektedirler. Luteal dönemin sonunda  prostaglandin uygulanan düve ve ineklerde östrus cevabı da sık oluşmakta ve erken veya luteal dönemin başında veya ortasında tedavi uygulanan hayvanlara göre gebelik oranının daha yüksek olduğu bilinmektedir (Nebel ve ark., 1998; Diskin ve ark., 2002).

top

Etçi ineklerde uygulama

Etçi ineklerde post partum anöstrus insidansının yüksek olması nedeniyle östrusların denetlenmesinde prostaglandinler bir seçenek değildir.

Kullanılması planlanıyorsa ineklerin vücut kondisyonlarının iyi olduğu ve siklusta olduklarından emin olunmalıdır.

top