İnekte embriyo transferi (ET)

İnekte embriyo transferi teknolojisi ve lojistiği iyi gelişmiştir. 
2006 yılında süperovulasyon indüklenen ineklerden elde edilen yıllık embriyo miktarı 500,000 adettir.

ET’nin nedenleri

 • Genetik iyileşmenin hızlandırılması
  • Değerli bir inekten ömür boyu elde edilecek yavru sayısının artırılması
  • Sürü genetiğinin iyileştirilmesi
  • ST merkezlerinde boğalardan daha fazla yararlanmak
 • Epidemiyolojik güvenlik
  • Hayvanların nakline ilişkin epidemiyolojik sorunlar olmaksızın genetik materyalin taşınması
  • Garanti maliyetinin azalması
 • Biyoteknoloji – transgenik hayvanların üremesi
  • Et ve süt veriminin artırılması
  • Tıbbi amaçla bazı maddeleri içerecek şekilde süt kompozisyonunun değiştirilmesi
  • Hastalıklara direncin artırılması

Embriyo transferi embriyonun orijinine göre iki kategoriye ayrılmaktadır:

 1. Embriyoların donör ineklerden senkronize edilen taşıyıcı ineklere doğrudan transferi
 2. Düşük sıcaklıkta (sıvı azot) muhafaza edilen embriyoların senkronize edilen taşıyıcı ineklere transferi
  a) in vivo üretilen embriyolar ( 1. maddede olduğu gibi)
  b) in vitro üretilen embriyolar
  1. Mezbahadan toplanan ovaryumlardan toplanan oosistler
  2. in vivo ovum toplama işlemiyle elde edilen oosistler

Sıhhi açıdan değerlendirme

Uluslararasi Embiryo Transferi Dernegi, özellikle hayvanat bahçesinde sağlık koşulları ile epidemiyolojik açıdan embriyo toplanması ve transferine ilişkin bir seri prosedür öne sürmektedir. BVD ve IBR  gibi embriyoyla geçebilen enfeksiyonlar açısından ET’nin güvenli olması için özel prosedürler uygulanmaktadır. Zona pelusidası temiz sığır embriyoları yıkama işlemleri sonucu patojenden ari olarak elde edilmektedir.
Embriyo transferiyle ilgili ayrıntılı bilgi için:

embryo transfer
blastocyst