Taşıyıcı ineğin bakımı

Embriyonun doğrudan transferi veya donmuş embriyo kullanımı şeklindeki tercihe göre, ovulasyondan 6-8 gün sonra embriyo transferini kolaylaştırmak için taşıyıcı inekte östrus indüklenir.

Doğrudan embriyo transferi

Taze embriyonun doğrudan transferinin başarılı olabilmesi için, taşıyıcı sağlıklı olmalı ve siklusu donörle senkronize edilmiş olmalıdır. 24 saat veya daha fazla bir asenkroni konsepsiyonu olumsuz etkilemektedir.
Senkronizasyonu garantilemek amacıyla donör ve taşıyıcıya aynı temel senkronizasyon programı uygulanmaktadır.
Östrus senkronizasyonu örnekleri:

Örnek 1:

example 1 - superovulation program using Crestar

Örnek 2:

example 2 - superovulation program using Crestar
embryo transfer
laboratory worker