Donör ineğin bakımı

Donör (verici) ineğe uygulanacak başlıca farmakolojik yaklaşım, embriyo transferindeki verimi artırmak için süperovulasyonun indüklenmesidir.
Süperovulasyonun indüksiyonu, prostaglandinler veya progestagenlerle östrus senkronizasyonu sırasında gonadotropinlerle gerçekleştirilmektedir.

FSH

Domuz ve koyun orijinli FSH prepratları bulunmaktadır. FSH’nın yarılanma ömrü nisbeten daha kısa olduğu için 3-4 gün süreyle günde iki kez uygulanması önerilir.

Örnek 1:

Örnek 2:

Prostaglandins and FSH

PMSG

Gebe kısrak serum gonadotropini – PMSG (Folligon®)’nin yarılanma ömrü uzundur ve bu nedenle tek enjeksiyonu yeterlidir. PMSG’nin yüksek dozları ovulasyonu olumsuz etkiler ve ikinci folikül dalgasının oluşumuna yol açar. PMSG (veya ilk FSH) enjeksiyonundan 48 saat sonra, bir doz prostaglandinle corpus luteum regresyonu indüklenir.

Görüntüyü büyütmek için tıklayın:

Örnek 1:

example 1 - superovulation program using Crestar

Örnek 2:

example 2 - superovulation program using Crestar

Embriyo verimini etkileyen faktörler

 • Siklus dönemi
  Süperovulasyon, luteal dönemde (9-13. günler) başlatıldığında en iyi sonuç alınmaktadır.
 • Süperovulasyon sırasındaki foliküler durum
  Süperovulasyon sırasında büyük bir folikülün bulunması oluşan yanıtı azaltmaktadır.
 • Donörlerin bakımı
  • Stressiz bir ortam
  • Beslenme
  • Patolojik bir durum bulunmaması
 • Semen/tohumlama
  • Kaliteli semen kullanımı ve suni tohumlamanın östrus başlangıcından 12-24 saat sonra yapılması
  • Tekrarlanan tohumlamalar fertilizasyon şansını artırmaz
  • Kullanılan boğa sonucu etkilemektedir
beef and dairy cows