Östrus kontrolünde progestagenler

Progesteron salgılayan intravaginal araç veya norgestomet salgılayan subkutan implant şeklindeki progesteron uygulaması siklusun luteal dönemi gibi etkimektedir. Fertil bir östrus için tedavi süresi 10-12 gün olarak belirlenmiştir.

crestar packshot

Etki mekanizması

Progesteron veya progestagen etkisiyle meydana gelen negatif başa tepki nedeniyle gonadotropinlerin salınımı ve özellikle preovulatorik LH piki inhibe olur. Graaf folikülünün gelişimi, östrus ve ovulasyon engellenir. Progesteron kaynağı ve hipofiz üzerindeki etkisi ortadan kalkınca östrus ve ovulasyon oluşur.
Detaylı bilgi için:

beef and dairy cows