Anöstrustaki ineklerde progestagen uygulaması

Crestar SO  gibi progestagen içeren ilaçların kullanılmasının avantajları anöstrustaki hayvanların östrus göstermesini sağlamasıdır. Siklus göstermeyen hayvanlarda progesteron hipotalamus-hipofiz-ovaryum eksenini duyarlı hale getirmekte ve corpus luteumun normal süresini doldurmasına yardımcı olmaktadır. Progesteron kaynağı uzaklaştırıldığında uygulanan PMSG folliküler gelişim ve ovulasyonu uyarmaktadır.

Progestagenler özellikle etçi ineklerde östrus denetlenmesi için önerilmektedir. Etçi ineklerin geçici bir süre buzağının ayrılmasıyla birlikte uygulanan Crestar gibi ürünlerle östrus baskılaması yapılması östrusların senkronizasyonu ve yüksek gebelik oranıyla sonuçlanmaktadır.

Anöstrustaki hayvanlarda Crestar SO ve diğer progestagen yöntemlerinin başarı oranı, uygulamanın yapıldığı sırada ineğin vücut kondüsyonu, post partum kaçıncı günde olduğu ve anöstrusa neden olan diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir (%50-70). Bununla beraber Crestar SO ve progestagen bazlı diğer ilaçlar bir sezonda üreme performansını artırdığı için uygun bir seçenektir. Böylece ilk östrusta gebe kalmayan ineklerin tekrar tohumlama süresi de kısalmaktadır.

Progesteron uygulamasından sonra östrus ve ovulasyon prostaglandin enjeksiyonunu izleyen döneme göre daha hızlı oluşur. Crestar SO uygulması için bir kez tohumlama önerilir.

beef and dairy cows