Crestar SO uygulaması

Et ve süt tipi düve ve ineklerde Crestar SOuygulaması için interaktif hesaplamayı görmek için tabloyu tıklayınız..

Tüm Dişilerde (Etçi ve Sütçü Düve ve İneklerde)

Crestar SO uygulaması:

Click here to open interactive calculation tool - Crestar in dairy cows