Crestar SO

3.3 mg aktif norgestomet içerir, ineklerde östrus senkronizasyonu ve ovulasyonu indüklemek amacıyla kullanılır.

BİLEŞİMİ

Crestar SO, 3.3 mg aktif norgestomet içeren, yaklaşık 3 mm çapında ve 25 mm
uzunluğunda küçük beyaz silindir şeklinde deri altı implanttır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Norgestomet östrojenik ve androjenik aktiviteden yoksun bir progestagendir. Buserelin, LH dalgasını tetiklemek için hipofiz fonksiyonunu stimule eden bir GNRH agonistidir. Tavşanlarda Clauberg testleri kullanılarak, norgestomet’in progesterondan 1000 kat daha güçlü olduğu bulunmuştur. Fizyolojik etkileri, yüksek antigonadotropik aktivitesiyle ilişkilidir. Tüm progestagenler gibi norgestomet aralıklı LH sekresyonunu azaltmak için hipotalamo-hipofiz ekseninde rol oynamaktadır. Bu azalma implantla tedavi sırasında foliküler büyüme, östrus ve ovulasyonu önler. İmplantın çıkarılmasından sonra, norgestomet’in sistemik konsantrasyonlarının düşmesi LH’ın aralıklı sekresyonlarının yeniden başlamasına izin verir. Bu da en büyük follikülün olgunlaşmasını ve bunu takiben östrus ve ovulasyonu sağlar. İmplantın yerleştirilmesi, kandaki norgestomet konsantrasyonlarında hızlı bir yükselmeyi indükler. Maksimal konsantrasyonlar, implant yerleştirilmesini takip eden 1-6 saatte gözlemlenir. Sonrasında, konsantrasyonlar tedavinin üçüncü gününe kadar azalır ve tedavinin sonuna kadar sabit bir seviyede kalır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Crestar SO™ sığırlarda östrus senkronizasyonu ve ovulasyonu indüklemek amacıyla
kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ, DOZU / ZAMANI

 • Her hayvan için kulağın dış yüzüne deri altı bir implant yerleştirilir. Bu uygulama
 • esnasında özel olarak dizayn edilmiş bir aplikatör kullanılmalıdır.
 • Östrus senkronizasyonunu indüklemek için, aynı zamanda 10 μg buserelin asetat uygulanmalıdır.
 • İmplant vücutta 10 (9-11) gün kalmalıdır.
 • İmplant çıkarılmadan 2 gün önce intramuskuler bir prostaglandin (PGF2α) enjeksiyonu yapılmalıdır.
 • 10 gün sonra, implantın yerleştirildiği yerde oluşan skar işaretlenerek ve implanta basınç uygulanmak suretiyle çıkarılır.
 • PMSG genellikle implant çıkarıldığında enjekte edilir. Bu enjeksiyon özellikle siklusa girmeyen (etçi) inekler için önemlidir.
 • Uygulanan PMSG miktarı (250-600 UI) yaş, yetiştirme, mevsim ve bakım koşullarına adapte edilmelidir.
 • İnek ve düveler östrus tespiti yapılmadan tohumlanabilir.
 • Suni tohumlama için tavsiye edilen zaman implantın çıkarılmasından 48 saat sonrasıdır.
 • Çift suni tohumlama yapılacaksa implantın çıkarılmasından 48 ve 72 saat sonra suni tohumlama yapılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

 • Sadece üreme yeteneği olan ve genital ve üriner enfeksiyonu olmayan inek ve düvelerde kullanılır.
 • Düvelerin canlı ağırlığı, yetişkin canlı ağırlığının %65-70’ine ve yaşları da ırka
 • göre 15-20 aya ulaşmış olmalıdır.
 • Uygulama sırasında ve sonrası hayvanlar ani yem değişikliği, aşılama ve damgalama gibi gereksiz streslerden uzak olmalıdır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Duyarlı hayvanlarda nadiren de olsa uygulama yerinde doku irritasyonu görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

İmplantın uygulanış şekli dolayısı ile doz aşımı mümkün değildir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Et: son kullanımdan (implantın çıkarılmasından) sonra 15 gün geçmeden hayvanlar kesime gönderilmemelidir.
Süt; son kullanımdan (implantın çıkarılmasından) sonra sıfır (0) gün. Sadece tedavi ve zootekni amaçlı kullanım içindir.

KONTRENDİKASYONLAR

İnekler doğumdan sonraki 60. günden önce tedavi edilmemelidir. Tedavi edilecek dişilerin damızlık için uygun vücut ağırlığı ve kondisyona sahip olması gerekmektedir.

GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIM

Gebe dişilerde kullanılmamaktadır. Crestar SO laktasyondaki sığırlarda kullanılabilmektedir. E-1593 Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır 106238.01.0000.155

GENEL UYARILAR

Veteriner hekim kullanımına mahsustur. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş, ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Veteriner tıbbi ürüne dokunurken eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Kazara kişinin kendine uygulaması durumunda acil tıbbi müdahale aranmalı ve ilacın paketi veya etiketi doktora gösterilmelidir. Ürün hamile kadınlar tarafından uygulanmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-25° C’de kuru bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü 5 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Çıkarılan implant uygun bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. Farklı amaçlarla kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Bir kutuda 1, 2 ya da 5 adet Crestar SO implant içeren termoform blisterlerden 5 tane içeren karton kutularda satılır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 07.05.2009
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 07.05.2009-12/075
RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Intervet Vet. İlaç. Ltd. Şti.
Şişli Ayazağa Yolu Çelik İş Merkezi 3B Blok Kat:1 34396 Ayazağa/İstanbul
İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ:
Intervet International BV Boxmeer/HOLLANDA

 

Crestar SO implant:

crestar packshot
Crestar SO