Metricure

Metricure ineklerde intra uterin kullanılmaktadır.

Enjektör sefalosporin grubu bir antibiyotik olan cephapirin içermektedir. Actinomyces pyogenesFusobacterium necrophorum, anaerob Bacteroides spp. ve E coli gibi endometritis’e yol açan bakterilere etkiyen geniş spekturumlu bir antibiyotiktir.Metricure intrauterin uygulamadan sonra uterus lumeni ve uterus duvarında yüksek seviyede cephapirin sağlanır.

İçerik

19 gramlık süspansiyon 500 mg cephapirin (benzathine olarak) içermektedir.

Formül

İntrauterin kullanım amaçlı yağlı süspansiyon.

Endikasyonları

İnekte postpartum 14 günden fazla devam eden subakut/kronik endometritisin tedavi ve proflaksisi. Metricure dönen ineklerde de kullanılabilir (3 veya daha fazla başarısız tohumlama)

Doz

Bir enjektör yeterli olmakla beraber gerektiğinde 14 gün sonra tekrar edilebilir.

Uygulama yolu

İntrauterin olarak uygulanır.


Arılanma Süresi

Et: 2 gün
Süt: Yok
(Ulusal yönergeler dikkate alınmalıdır).

Ticari şekli

Polietilen enjektör 19 g süspansiyon içerir. Tek kullanımlık ayrı bir kateter ve eldiven bulunmaktadır.

Muhafaza koşulları

25 °C’nin altında muhafaza ediniz. Dondurmayınız.

Kontraendikasyonları

Sefalosporine duyarlılığı bilinen koyunlara uygulanmamalıdır.

Uyarı

Sefalosporine duyarlılığı olan kişiler ürünün deriyle temasından kaçınmalıdır.

metricure
Metricure