Receptal

Receptal Gonadotropin-Salgılatıcı Hormon Analoğu olan Buserelin içermektedir. İnek, kısrak ve tavşanlarda endikedir.

Formül

Enjeksiyonluk solüsyon: 1 ml’de 0.004 mg buserelin’e eşdeğer 0.0042 mg buserelin asetat içerir.

Endikasyonları

Ovaryum disfonksiyonu, ovulasyonun indüksiyonu ve gebelik oranının arttırılması.
İnek:

 • Nimfomani semptomu görülen veya görülmeyen kistik ovaryumlar
 • Anöstrus
 • Geciken ovulasyon
 • Anovulasyon
 • Östrus senkronizasyonu ve suni tohumlamadan sonra gebelik oranının arttırılması
 • Suni tohumlamadan 11-12 gün sonra yapılan uygulamayla gebelik oranının arttırılması
 • Postpartum siklusun erken indüksiyonuyla fertilite problemlerinin proflaksisi

Kısrak:

 • Anöstrus
 • Ovulasyon indüksiyonu
 • Ovulasyon ve tohumlama zamanının belirlenmesi
 • Gebelik oranının arttırılması
 • Uzayan östrus

Tavşan:

 • Tohumlamadan sonra ovulasyon indüksiyonu.
 • Gebelik oranının arttırılması.

Doz

İnek:

Kısrak:

Tavşan:

Uygulama yolu

İntramuskuler yolla uygulanması önerilmekle beraber intravenöz veya subkutan da verilebilir.

Arınma Süresi

Sıfır. (Ulusal düzenlemeler dikkate alınmalıdır).

Ticari şekli

 • 10 ml flakon

Muhafaza koşulları

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Yan etkileri

Bilinmemektedir.

Kontrendikasyonları

Yok.

Receptal
Receptal