Prosolvin

Prosolvin %70 propilen glicol içeren ve %30 enjeksiyonluk su içerisinde şeffaf luprostiol (7.5 mg/ml) solüsyonudur. Luprostiol sentetik bir prostaglandin F2a analoğudur..

Endikasyonları

Prosolvin başlıca corpus luteum üzerindeki luteolitik etkisi için kullanılır. Ayrıca, uterotonik etkisinden uterus patolojilerinde yararlanılır.
İnek:

 • Suböstrus (psödo-anöstrus)
  Rektal palpasyonla corpus luteum tespit edildikten sonra ineklere Prosolvin uygulanır ve takip eden östrusta tohumlanır. Bir enjeksiyondan sonra östrus göstermeyen hayvanlara ilk enjeksiyondan 11-13 gün sonra ikinci bir enjeksiyon yapılır ve 72 ve 96 saat sonra veya belirlenen östrusta tohumlanır.
 • Kontrollü üreme
  Corpus luteum tespit edilen hayvanlar, çiftçi tarafından belirlenen tarihte östrusa girebilirler. Bir grup hayvan senkronize edileceği zaman 11-13 gün arayla iki kez Prosolvin uygulanmalıdır. Daha sonra hayvanlar belirlenen östrusta veya ikinci Prosolvin enjeksiyonundan 72 ve 96 saat sonra tohumlanır. Kronik endometritis, pyometra ve mumifiye (ya da masere) fötus olgularında prulent akıntı ve/veya fötal materyal tedaviyi izleyen birkaç gün içerisinde atılır. Hayvanlar bütün içeriğin atılıp atılmadığına dair takip edilmelidir. Tedavinin 11-13 gün sonra tekrar edilmesi gerekebilir. Aynı zamanda uygun bir antibiyotik tedavisi de yararlı olacaktır. Uterus normale dönene kadar tohumlama yapılmamalıdır.
 • Abort indüksiyonu
  istenmeyen gebelik durumunda abort indüklenebilir. İnekler doğal aşım veya suni tohumlamadan sonra 1 haftadan 5 aya kadar olan sürede tedavi edilebilirler. Tedaviyi izleyen 2-7 gün içinde abort meydana gelir. İkizlik gibi durumlarda ikinci bir uygulama gerekebilir.
 • Doğum indüksiyonu
  Doğum sadece beklenen doğum haftası içerisinde (270 günlük gebelikten sonra) indüklenebilir.

Kısrak:
Prosolvin’in luteolitik etkisi kısrakta corpus luteumun regresyonuna neden olur. Luteolizisi tedaviden 2-4 gün sonra fertil östrus takip eder.

 • Postpartum 20. gün ‘ikinci kızgınlığın’ indüksiyonu  
  Tay kızgınlığında fertilite genelde 2. kızgınlığa göre daha düşüktür. Bunun nedeni kısrakların tay kızgınlığı sırasında puerperal enfeksiyonların bulunması ve uterus involüsyonunun tamamlanmamış olmasıdır. Postpartum 20. gün Prosolvin enjeksiyonuyla indüklenen 2. kızgınlıkta gebelik oranı daha yüksektir.
 • Anöstrus tedavisi
  Kalıcı corpus luteum nedeniyle anöstrus oluştuğunda, Prosolvin uygulamasını izleyen 2-4 gün östrus belirtileri görülür ve ovulasyon oluşur.
 • Laktasyondaki kısraklarda anöstrus tedavisi
  Kısrakların çoğu laktasyondayken sık östrus siklusu göstermez. Tay kızgınlığından sonra aylarca siklus göstermeyebilir. Bu kısraklar muayene edildiğinde kalıcı corpus luteum etkisi altında oldukları anlaşılır. Bu durumda uygulanan Prosolvin normal östrus davranışlarını ve ovülasyonu uyarır.
 • Erken embiryonik ölüm ve rezorpsiyon sonrası tedavi
  Gebe kısrakların %10’unda, gebeliğin ilk 100 günü içinde konseptus rezorbe olmakta veya abort görülmektedir. Bu durum rutin bir rektal palpasyon sırasında fark edilebilir. Bu kısraklar kalıcı corpus luteum nedeniyle östrus göstermezse luteolizisi uyarmak amacıyla Prosolvin uygulanabilir.
 • Reprodüktif yönetime yardımcı olmak amacıyla östrus indüksiyonu
  Kısraklar diöstrusta uygulanan tek Prosolvin uygulamasından sonra östrus gösterebilirler. Östrus tedaviden 2-4 gün sonra oluşur. Üreme mevsiminde Prosolvin uygulaması başarılı ve ekonomik bir yönetime katkıda bulunmaktadır.
 • Pyometra ve endometritis tedavisi
  Bu olgularda çoğunlukla fonksiyonel bir corpus luteum bulunmaktadır. Bu nedenle Prosolvin enjeksiyonu lokal antibiyotik uygulansın veya uygulanmasın başarılı bir yaklaşım olacaktır.
 • Doğum indüksiyonu
  Kısraklarda Prosolvin tek enjeksiyonu aşağıdaki durumlarda doğumu indükleyebilir:
  • gebelik 330 günden fazlaysa
  • meme bezleri fonksiyonelse ve kolostrum geliyorsa
  • pelvik ligamentlerde gevşeme oluşmuşsa

Bu durumda yapılan tedavi birkaç saat içerisinde doğumla sonuçlanır.
Domuz:
Doğum indüksiyonu
Domuzda doğum tek Prosolvin enjeksiyonuyla gebeliğin 111. gününden sonra indüklenebilir. Bu durum doğumlar daha iyi takip edileceği için avantajlıdır, böylece hafta sonu doğum görülmesi engellenir. Ayrıca, Prosolvin ile bir araya toplanan doğumlar bakımı kolaylaştırmaktadır.
Koyun:
Koyunda planlı üreme programı dahilinde Prosolvin’in luteolitik etkisinden yararlanılabilir; fakat fertilite Intervet Chrono-gest yöntemiyle (Progestagen sünger + PMSG) elde edilenden daha iyi değildir.

Doz

TürDozUygulama yolu
Sığır
İnek2 ml (15 mg)i.m.
Düve1 ml (7.5 mg)i.m.
At1 ml (7.5 mg)i.m.
Koyun1 ml (7.5 mg)i.m.
Domuz1 ml (7.5 mg)i.m.

Arınma Süresi

Süt: sıfır.
Et: 24 saat.
(Ulusal düzenlemeler dikkate alınmalıdır).


Ticari şekli

2, 10 ve 20 ml’lik flakonlar.

Muhafaza koşulları

Oda sıcaklığında (15-25 °C) ve karanlıkta muhafaza ediniz.

Kontrendikasyonları

Abort veya doğum indüksiyonu hariç gebe hayvanlarda kullanılması sakıncalıdır.

 • İntravenöz yolla uygulamayın.
 • Uygulayan kişi ilacın deriye temasından kaçınmalıdır. Yanlışlıkla temas halinde hemen suyla yıkanmalıdır. Gebe kadınlar ve astım hastaları ürünü dikkatle uygulamalıdır.


Açıklama

Prosolvin luteolitik etkisi daha güçlü ve düz kas üzerine etkisi daha az olmakla beraber farmakolojik olarak PGF2alfa gibi etkimektedir. Bu nedenle Prosolvin tüm çiftlik hayvanlarında ve atlarda önemli bir yan etkisi olmaksızın kullanılabilir. Ovaryumda 5 günden daha fazla bir süre corpus luteum bulunduğu takdirde, Prosolvin luteal regresyona neden olur ve bunu folliküler gelişim, östrus ve ovulasyon takip eder

prosolvin
Prosolvin