Folligon

Folligon Follikül Sitümüle Edici Hormon (FSH) ve Luteinleştirici Hormon (LH) gibi etkimektedir.

İçerik

  • Liyofilize ürün: PMSG (Gebe Kısrak Serum Gonadotropini), mannitol, disodyum hidrojen fosfat 2 aq.
  • Sulandırıcı: enjeksiyonluk su.

Formül

Sulandırıcı ile birlikte liyofilize ürün

Endikasyonları

Dişilerde:

  • anöstrus (östrus indüksiyonu ve fertiliteyi arttırmak amacıyla ovaryum aktivitesini uyarmak üzere) (inek, tavşan, köpek, mink)
  • süperovulasyon (inek, tavşan ve geyikte embriyo transplantasyonu için)
  • progestagenlerle östrus senkronizasyonundan sonra fertiliteyi arttırmak için, ovaryum aktivitesini uyarmak için (inek, keçi, koyun, geyik)

Erkekte:

  • Azalan spermatogenezis olgularında

Dozaj

The use of Folligon

DişiEndikasyonDoz
İnekAnöstrus / östrus indüksiyonu*500 – 1,000 IU
SuperovulasyonSiklusun 8 – 13. günleri arasında 1,500 – 3,000 IU, i.m., ardından 3 ml Prosolvin, i.m 48 saat
Progestagen tedavisinden sonra fertiliteyi arttırmak içinProgestagen tedavisinin sonunda 300 – 750 IU,
KöpekAnöstrus / östrus indüksiyonu10 gün süreyle her gün 20 IU/kg veya 500 IU/total, i.m., 10. gün 500 IU hCG enjeksiyonu.
KeçiProgestagen tedavisinden sonra fertiliteyi arttırmak için (aşım sezonunda veya değilken)Progestagen tedavisinin sonunda 400 – 750 IU, i.m.
TavşanAnöstrus / östrus indüksiyonu40 IU, i.m. veya s.c.
Superovulasyon
KoyunProgestagen tedavisinden sonra fertiliteyi arttırmak için (aşım sezonunda veya değilken)Progestagen tedavisinin sonunda 400 – 750 IU, i.m.
MinkAnöstrus / östrus indüksiyonu2 gün arayla iki kez 100 IU, i.m.,
GeyikProgestagen tedavisinden sonra fertiliteyi arttırmak içinProgestagen tedavisinin sonunda 200 IU, i.m.
Superovulasyon200 IU, i.m., 0.5 unite FSH ile beraber

* Anöstrus genellikle yetersiz bakım (beslenme ve barınma) sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle başarılı bir tedavi için önce bakım şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir..

Arınma Süresi

Sıfır. Ulusal düzenlemeler takip edilmelidir.

Ticari şekli

Folligon: sulandırıcısıyla beraber 1000 ve 5000 IU lik flakonlarda.
Chrono-gest PMSG: sulandırıcısıyla beraber 400, 500, 600, 700, 5000 ve 6000 IU lik flakonlarda..

Muhafaza koşulları

Liyofilize halde 8-15 °C’ de, sulandırıldıktan sonra 2-8 °C’ de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir..

Kontraendikasyonları

Nadiren anaflaktik şok meydana gelebilir: Bu durumda i.v. veya i.m. yolla adrenalin (1:1000) enjekte edilebilir. .

Folligon
Folligon