Intertocine-S (Oxytocin-S)

Intertocine-S ml’de 10 IU konsantrasyonunda sentetik bir oksitosindir.Vasoprasör veya antdiüretik etkisi yoktur.

Etki şekli

Intertocine-S östrojen reseptörü bulunan uterus ve meme bezinde düz kas kontraksiyonlarına neden olur. Uterus involüsyonunu da stimüle eder.

Endikasyonları

  • Doğuma yardım amacıyla uterus kontraksiyonlarının uyarılması
  • Post partum uterus involüsyonunun sağlanması ve plesentanın atılmasının kolaylaştırılması
  • Post partum hemorajinin kontrolü
  • Agalaksi olgularında sütün inmesinin uyarılması

Doz ve uygulama

TürDozUygulama yolu
Kısrak0.5 – 5 ml (5-50 IU) s.c. veya i.m.
İnek1.0 – 5 ml (10-50 IU)s.c. veya i.m.
Koyun, Keçi, Domuz0.5 – 3 ml (5-30 IU)s.c. veya i.m.
Köpek0.2 – 1 ml (2-10 IU)s.c. veya i.m.
Kedi 0.1 – 0.5 ml (1-5 IU)s.c. veya i.m.

Ürün intramüsküler veya subkutan enjeksiyon şeklinde uygulanır: gerektiğinde 40 dakika sonra tekrarlanır.
Daha hızlı bir etki için intravenöz enjeksiyon yapılabilir. Bu amaçla yukarıda verilen doz enjeksiyonluk sıvıyla 1/10 oranında sulandırılarak yavaşça enjekte edilir.
Özellikle doğuma yardım amacıyla kullanıldığında başlangıçta düşük dozda tedaviye başlanması önerilir.
Post partum dönemde yüksek dozda uygulanabilir.

Kontrendikasyonlar, uyarılar

Intertocine-S obstrüktif güç doğumlarda kontraendikedir.
Intertocine-S’in yüksek dozları, özellikle çok yavrulu gebeliklerde düzensiz uterus kontraksiyonlarına neden olarak, fötusun doğum kanalında ilerlemesini engelleyebilir.
Adrenalin oksitosinin uterus veya meme bezindeki etkisini azaltır. Bu nedenle hayvan korkutulmamalıdır.

Arınma Süresi

Et ve süt için yarılanma ömrüne gerek yoktur.

Muhafaza koşulları

2-8 °C’de karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ticari şekli

10 IU Oxytocin/ml içeren 10ml’lik flakon.

Intertocine
Intertocine – S