Chorulon

Chorulon beyaz liyofilize kristal toz şeklinde human Chorionic Gonadotropin (hCG) içermektedir.

Endikasyonlar

Chorulon evcil hayvanların fertilite problemlerinde kullanılmaktadır:

  • Dişilerde (inek) gebelik oranının artırılması.
  • Dişilerde (kısrak, köpek, inek) ovulasyon indüksiyonu.
  • Dişilerde (inek) düzensiz östrus siklusu, nimfomani veya anöstrusla karakterize kistik ovaryumlar.
  • Kısrak ve köpekte anöstrus.
  • Köpekte geciken ovulasyon ve uzayan östrus olguları.

Dozaj

Purge Time

Chorulon uygulanan hayvanlarda et ve sütte arınma için beklemeye gerek yoktur. (Ulusal yasalar dikkate alınmalıdır).

Ticari şekli

Sulandırıcısıyla beraber 500, 1500, 2500, 5000 ve 10000 IU hCG.

Muhafaza koşulları

 8-15C’de ve karanlıkta muhafaza ediniz. Sulandırıldıktan sonra 12 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Kontrendikasyonlar

Protein içeren diğer ilaçlar gibi, uygulandıktan hemen sonra nadiren anafilaktik şok oluşabilir. Bu gibi durumlarda, acil olarak adrenalin (1:1000) veya glukokortikoidler endikedir.

Açıklama

Chorulon’un etken maddesi olan hCG, Luteinize edici hormon (LH) aktivitesine sahip bir gonadotropindir. Dişilerde, hCG folikulogenezisi uyarmak, ovulasyonu ve dolayısıyla granuloza hücrelerinin luteinizasyonunu sağlamak, corpus luteum fonksiyonunu devam ettirmek ve luteinize hücrelerden progesteron sekresyonunu artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

chorulon
Chorulon