Ovsynch’in gebelik oranlarına ilişkin etkinliği

Vasconcelos ve ark.’nın etkinlik çalışması

Vasconcelos ve ark. (1999) laktasyondaki sütçü ineklerde Ovsynch uygulanan östrus siklusunun gününü ve gebelik şansına etkisini araştırdılar: and resulting pregnancy rates in lactating dairy cows.

Östrus siklusu günü
1. GnRH enjeksiyonu
Ovulasyon
2. GnRH enjeksiyonu
Ovulasyon
1-4<23%94%
5-996%89%
10-1654%85%
17-2177%81%
Toplam64%87%

Sonuç

Östrus siklusunun 5-12. günlerinde başlatılan Ovsynch protokolü sonucu konsepsiyon şansı yüksek olmalıdır

Ovsynch protokolü için en uygun zamanın seçilmesi için östrus siklusunun gözlenmesi uygun bir yöntem değildir.

Diğer Ovsynch çalışmaları

Son yıllarda Ovsynch protokölü ve östrusların denetlenmesi için başvurulan diğer yöntemlerin gebelik oranı açısından karşılaştırıldığı çalışmalar yapılmıştır:

  • prostaglandinler (Pursley ve ark., 1997; de la Sota ve ark., 1998; Keister ve ark., 1998; Stevenson ve ark., 1999,2000; Cartmill 2001)
  • progestagenler (Gaery ve ark., 1998; Williams ve ark., 2002)
  • çeşitli Ovsynch program modifikasyonları (Bartolome ve ark., 2002; Pancarci ve ark., 2002)
  • doğal aşım (Cordoba ve Fricke 2001).

Rabiee ve ark. (2005)’nın yaptıkları bir analizde Ovsynch protokölü, doğal aşım, tek, çift veya üç kez prostaglandin enjeksiyonu, Select Synch, Heat Synch ve modifiye Ovsynch yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştırmışlardır.

Bu analize göre:

  1. Ovsynch programı ile elde edilen gebelik oranı doğal aşımla elde edilenden çok farklı değildi.
  2. Ovsynch grubu ve prostaglandin uygulanan inekler arasında konsepsiyon ve gebelik açısından belirgin bir fark görülmedi.
  3. Ovsynch, Heat Synch ve Select Synch uygulanan ineklerde gebelik karşılaştırıldığında belirgin bir fark görülmedi.