İnekte kistik ovaryum

Kistik ovaryumun tanımı

Kistler,fonksiyonal corpus luteum bulunmayan durumlarda 10 gün veya daha fazla süreyle varlığını sürdüren anovulatorik foliküler yapılar (çap, >25 mm) olarak tanımlanırlar ve anormal östrus davranışlarıyla karakterizedirler (düzensiz östrus siklusu, nimfomani veya anöstrus). Bununla beraber, ultrasonografi muayeneyle elde edilen veriler foliküllerin 17 mm çapında ovule olduğunu, 17 mm veya daha büyük olan foliküllerin “kistik” olarak düşünülebileceğini ortaya koymuştur.

Oluşumu ve sonuçları

Sütçü ineklerde kistik ovaryum, genellikle post partum 30 ile 60. günler arasında, normal ovaryum aktivitesinin beklendiği dönemde görülür.

Kistik ovaryum insidansı %5-30dur (Kesler ve Garverick 1982; Lopez-Diaz ve Bosu 1992; Laporte ve ark., 1994; Hooijer ve ark., 2001)

Ovaryumda foliküler kist oluşumu buzağılama aralığını 22-64 gün uzatmaktadır (Hatler ve ark., 2003

Kistik ovaryuma ilişkin daha fazla bilgi için sol tuşu tıklayınız.

Top of page

Click here to open full sized image
Kistik ve normal ovaryum. Büyütmek için tıklayınız.
Ayrshire cows