Kistik ovaryum hastalığına predispoze kılan faktörler ve patogenez

Kistik ovaryum hastalığı (COD) ve kalıcı follikül, follikülün büyümesi ve ovulasyonun oluşmaması ile karakterize anovulatorik bir durum olarak tanımlanabilir (Wiltbank, 2002).

Aslında bir önceki folliküler dalgaya ait dominant follikül yerinde kalır ve ovule olmaz. İzleyen folliküler dalgalar da ovulasyonla sonuçlanmaz. Bu nedenle ovaryum kisti bulunan ineklerde (anovulatorik folliküler yapılar) östrusun sonunda ovulasyon görüldüğü normal ineklere benzer şekilde folliküler dalgalanma oluşmakta ancak bu bu dalgalanmalar ovulasyonla sonuçlanmamaktadır.

Bu durumun fizyolojik nedeni normalde ovulasyonu stimüle eden LH pikinin oluşmamasıdır.

Kistik ovaryumu predispoze kılan faktörler

  • Metabolik hastalıklar (ketozis, asidozis)
  • Aşırı negatif enerji dengesi
  • Yüksek verimlilik
  • Retensiyo sekundinarium, endometritis
  • Güç doğum, gebelik patolojisi
  • stres
  • genetik

Şekil 1:İneklerde kalıcı follikül ve kistik ovaryumun patogenezisi

Sigida kistik ovaryum hastaliginin patogenezisi

Kistik ovaryumun temelinde dogal (yüksek verimlilik ve/veya negatif enerji dengesi) veya suni luteal dönem sirasinda progesteron seviyesinin subluteal olmasi yatmaktadir (Silvia ve ark., 2002, Wiltbank 2002).