Kistik ovaryumun klinik bulguları 

Klinik belirtiler kistin endokrin aktivitesine göre değişmektedir.

Östrojenik etki gösteren folliküler kistler

  • hiperöstrojenizasyon
  • nimfomania – kalıcı östrus davranışı
  • diğer ineklere atlama
  • süt veriminde azalma

Progestagen etkisi  gösteren aktif folliküler ve luteal kistler

  • inekte kızgınlık belirlenmez
  • uzayan interöstrus aralık
  • anöstrus

Top of page