Embriyonik ölümler: tanım, sıklık ve zaman

Embriyonik ölümler; ineklerde gebelik oranının azalması, genetik gelişimin yavaşlaması ve sütçü ve etçi sığır yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara yol açan önemli reprodüktif sorundur. Embriyonik ölümler, fertilizasyon ve gebeliğin 42. günü civarında meydana gelen diferensiasyon aşamasının tamamlanması arasındaki sürede görülen ölümlerdir..

Görülme sıklığı ve ekonomik sonuçları

Fertilizasyon oranının ineklerde %90 olduğu kabul edilmektedir. Embriyonik kayıplar fertilizasyondan sonra %29-39 oranında görülmektedir. Çoğu vakada fertilizasyonu izleyen 8-16. günler arasında oluşmaktadır (Roche ve ark., 1981; Dunne ve ark., 2000)..

Şekil 1: Gebeliğin farklı dönemlerinde embriyonik ölüm insidansı

frequency of embryonic mortality

Embriyonik Ölüm Zamanı

 • Erken Embriyonik Ölümler
  • ST’yı izleyen 15 gün içinde
  • Siklus süresini etkilemez
  • Abort belirtisi görülmez
 • Geç Embriyonik Ölümler
  • ST’yi izleyen 16-42. günler arasında oluşur
  • Corpus luteumun regresyonundan sonra östrus görülür – siklus süresi uzar
  • Geç embriyonik ölümler (35-45. günden sonra) bazı vakalarda embriyo ve membranlar atıldığı için fark edilebilir. Doku kalıntısı genellikle rezorbe olmaktadır.
  • Genellikle tek belirti hayvanın tohumlamadan 35-50 gün sonra östrus göstermesidir.