İnekte embriyonik ölümlerin önlenmesi

İnekte embriyonik ölümlerin önlenmesi farmasötik yaklaşımlardan daha fazlasını gerektirmektedir:

  1. Enerji açığı ve metabolizma hastalıkların önlenmesi için uygun besleme
  2. Uterus hastalıklarının erken uygun tedavisi
  3. Aşılama ve diğer önlemlerle BVD ve IBR gibi enfeksiyonların önlenmesi
  4. Ahır sisteminin değiştirilmesi ve serinletmeyle yüksek ısının reprodüksiyon üzerine etkisinin azaltılması
  5. Östrusun denetlenmesi ve ST sırasında uygulanan ilaçlarla ovulasyonun gerçekleştirilmesi
  6. Luteolizisi engelleyip luteal fonksiyonu destekleyecek yaklaşımlar