Retensiyo sekundinarum’un sağaltımı ve önlenmesi

Sağaltımda plasental membranlar elle uzaklaştırılır ve antimikrobiyal ilaçlar kullanılır.
Olgu en iyi buzağılama sonrası ineğin immun sistemi güçlendirilerek önlenir.

Membranların elle uzaklaştırılması

Membranların elle uzaklaştırılması bilinen bir yöntemdir. Bu yöntem endometrium ve servikse zarar verebileceğinden uygulanması sakıncalıdır. En iyisi plasentanın kendiliğinden ayrılmasını beklemek veya post partum 7-10. günlerde yavaşça ayrılmasını sağlamaktır.

Hormonal tedavi

Hormonal tedavi plasentanın ayrılmasını sağlamak için uterus kontraksiyonlarının uyarılmasını sağlar.

Hormonal tedaviler

  • PGF2α – post partum 24. saatten itibaren 3 gün süreyle
  • Oksitosin ve östrojenler (AB’de yasaktır)
  • Kalsiyum takviyesi


Uterus lavajı

Hormonal tedaviden sonuç alınmazsa antibiyotik tedavisiyle beraber fizyolojik tuzlu suyla uterus irrigasyonu yapılabilir.

Antibiyotik tedavisi

İntrauterin antibiyotik uygulaması

Retensiyo sekundinarum tedavisinde kullanılacak antibiyotikler E.coliye karşı güçlü etki göstermelidir.

Parenteral antibiyotik uygulaması
Bir çok çiftlikte post partum ilk 10 gün içinde rektal ısılarının ≥ 39.5 °C olduğu tespit edilen ineklere sistemik antibiyotik uygulanmaktadır.
Önerilen antibiyotik dozları:

  • Endometrium ve uterus lumeninde yeterli aktiviteye sahiptir. Cefquinome, ceftiofur gibi kan endometrium seviyesini geçen antibiyotikler.
  • Özellikle E.coli ve A.pyogenes’e karşı geniş spektrumludurlar.

Antiseptikler

Antiseptikler uterusa doğrudan veya lavaj şeklinde uygulanabilirler. Genellikle endometriumu irrite edecek konsantrasyonlarda kullanılırlar.

Homeopatik ilaçlar

Bazı ürünlerin uterus kontraksiyonlarını ve endometriuma kan akımını arttırdığı düşünülmektedir (pulsatilla ve diğer ergotlar) Ancak tam olarak nasıl etkiledikleri bilinmemektedir.

Retensio sekundinarum’un önlenmesi

Yapılan son çalışmalar fötal membranların retensiyonunun azalan immünite ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur.

NedenKoruma
Uterus immunitesini olumsuz etkileyen metabolik hastalıklar (Zerbe ve ark., 2001)Metabolik hastalıkları önlemek için peri partum dönemde uygun besleme
Genel immüniteyi etkilen vitamin ve mineral eksiklikleriVitamin E ve Selenyum takviyesi
(LeBlanc ve ark., 2002)
Ca:P oranının 1.5:1.0 olması ve P takviyesi
Enfeksiyöz hastalıklarEnfeksiyonlara karşı aşılama
Süt ineğinde plasenta retensiyosu
Uterus palpasyonu
Uterus lavajı