Uterus enfeksiyonlarında bakteriyoloji 

İneklerin %90’ında doğum sonrası 1-2 hafta içerisinde uterus enfeksiyonu görülmektedir. Uterus enfeksiyonlarında en önemli etken endometrial savunma mekanizmasının yetersiz olmasıdır.

Güç doğum yapan veya retensiyo sekundinarum oluşan ineklerde uterusun bakteriyal kontaminasyon riski daha yüksektir.

Retensiyo sekundinarum bulunan veya puerperal hastalığı bulunmayan ineklerde uterusta bakteriyolojik bulgular

(Dohmen ve ark., 2000)

Doğum sonrası 1-2 günSorunsuz ineklerRetensiyo oluşan inekler
E. coli33%97%
A. pyogenes7%10%
Bacteriodes spp.20%
F. necrophorum7%3%
Clostridium spp.7%65%

Doğum sonrası farklı dönemlerde görülen uterus enfeksiyonlarında bakteri populasyonu belirgin farklılıklar göstermektedir.

BakteriAkutSubakut
A. pyogenes33-83%33-85%
Gram neg. bakteriler49-67%17-70%
E. coli67-85%0-17%
Peptostreptococci60-80%<5%
Diğerleri23-52%7-39%

Uterus enfeksiyonlarına yol açan bakteri türleri arasında korelasyon bulunduğu bilinmektedir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki slayt gösterisini izleyin:

Endometritis’de bakteriyel etkenler
Slayt gösterisini başlatmak için sağdaki ikonun üzerine tıklayınız.

Vajinoskopik muayenede purulent uterus akıntısı
Bakteri Kültürü
Kültür ortamında bakteri kolonilerinin gelişimi