İneklerde uterus enfeksiyonlarına predispoze kılan faktörler

İneklerde bakteriyel uterus hastalıkların oluşumundaki risk faktörleri (Sheldon ve Dobson, 2004).

Uterus hasarı

Metabolik hastalıklar

  • Süt humması
  • Ketozis
  • Abomazumun sola deplasmanı

Patojenite ve immunite arasındaki denge

  • Nötrofil fonksiyonunun azalması
  • Uterus lumenindeki bakteri florası
  • Progesteron ya da glukokortikoid uygulaması – corpus luteum’un erken oluşumu
  • Çevre hijyeni
Doğum sonrası plasentanın retansiyusu uterus enfeksiyonlarına zemin hazırlar