İnekte uterus enfeksiyonlarının tanısı 

Post partum 10 gün içerisinde metritis tanısı koymak nispeten kolaydır. Beden ısısında artış, uterus lumeni, vagina ve vulvada akıntı ve uterus involusyonunun gecikmesiyle karakterizedir.  

Klinik ve subakut metritisin tanısı daha zordur. Kesin tanı için detaylı bir klinik muayenenin yanı sıra laboratuar testleri de gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Reprodüktif kanalın ayrıntılı klinik muayenesi

 • Rektal muayene
 • Vaginoskopi:
  • Ekipman gerekmektedir.
  • Servikal kanalda akıntı, vaginal mukozanın durumu ve orificium uteri externaya ilişkin bilgi verir.

Saha şartlarında endometritis tanısı, uterus ve vaginal mukozanın muayenesiyle konmaktadır. Vaginoskop kullanılması ve vagina ve serviksteki akıntının klinik muayenesi yapılmalıdır.

Elle yapılan muayene hızlı ve ucuzdur. Vaginal laserasyonların varlığı ve akıntının kokusu gibi ilave bilgiler de elde edilebilir. 

Vaginal içeriğin alınması için, yarım küresi kauçuktan oluşan paslanmaz çelik bir çubuk olan Metricheck (Metricheck, Simcro, New Zealand) de kullanılabilir

top

Endometritis değerlendirmesinde skorlama sistemi

Karakter ve kokusuna göre vaginal mukus skorlanır. Endometritis skoru için iki skor toplanır.

Endometritis Klinik Skoru (Sheldon ve Dobson, 2004)

top

Laboratuvar muayenesi

 • Sitoloji  – uterus içeriği hakkında önemli bilgiler verir ve subklinik vakalarda tanıya yardımcıdır. (Gilbert ve ark., 2004; Kasimanickam ve ark., 2004).
  Önemli noktalar:
  • Örneklerin toplanması
  • Boyama tekniği
  • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Bakteriyel kültür ve antibiyogram – enfeksiyon etkenini ve uygun antibiyotiği belirler.
  Önemli noktalar:
  • Yanlış pozitif sonuçlardan kaçınmak için örneğin uygun şekilde alınması gerekir (steril svap, vagina ve vulva kontaminasyonundan kaçınma)
  • Svabın transportu
  • Bakteriyel kültür (hem aerobik hem anaerobik)
  • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Biyopsi ve histoloji – Enfeksiyonun şiddeti ve endometriyumun fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir. Biyopsi prognozun belirlenmesinde yararlıdır.
  Önemli noktalar:
  • Örneklerin toplanması
  • Sonuçların değerlendirilmesi
  • Ekipman ve maliyet

top

Vajinoskopik muayenede serviks’den gelen uterus akıntısı
Vajinoskopik muayenede serviks’den gelen uterus akintisi
Uterusun rektal palpasyonu
Uterusun ultrason muayenesi