İneklerde post partum uterus enfeksiyonlarının sonuçları

Ciddi bir hastalık olup post partum periyodun ilerleyen döneminde kronikleşebilir.

Endometritis

  • endometriumdaki morfolojik ve fonksiyonel değişiklikler fertilite problemlerine yol açar (çeviren inek).
  • luteolitik mekanizmanın bozulması sonucu uterus progesteronun immunsupresif etkisine uğrar.
  • süt veriminde azalma.
  • ovaryum fonksiyonunun bozulması: ilk ovulasyonun gecikmesi ve dominant follikülün gelişiminde gecikme.