Post partum ineklerde uterus enfeksiyonları 

Bakteriyel uterus enfeksiyonları sadece uterus fonksiyonunu engellemekle kalmaz ovaryum ve hipotalamus ile hipofizdeki kontrol merkezlerinin de işlevlerini bozar. Reprodüktif yönetim programlarında uterus hastalıklarının doğru tanı ve tedavisi önemlidir.

Uterus enfeksiyonlarının sınıflandırılması

Klasik sınıflandırmaya göre post partum 14. güne kadar olan enfeksiyon akut endometritis (vaginal akıntı, uterusta büyüme ve klinik tablo) ve post partum 14. günden sonra görülen enfeksiyon subakut-kronik endometritis (vaginal akıntının az olması, klnik belirtilerin bulunmaması) olarak sınıflandırılmaktadır.

Sheldon ve ark., klinik belirtileri daha açık bir şekilde tanımlayarak birçok uterus hastalığının tanısını kolaylaştıran bir sınıflandırma önermektedirler.

İneklerde uterus enfeksiyonlarının sınıflandırılması

TanımKlinik belirtiler
Puerperal metritis
Genellikle post partum 10 gün içerisinde uterusun bakteriyel enfeksiyonuna bağlı akut sistemik tablo.▸ kırmızı-kahverengi seröz uterin akıntı
▸ yüksek ateş
Şiddetli vakalarda:
▸ süt veriminde azalma
▸ keyifsizlik
▸ iştahsızlık
▸ yüksek nabız
▸ belirgin dehidrasyon
Klinik endometritis
Sistemik semptom vermeyen ve post partum 21 gün içinde veya sonrasında oluşan uterus enfeksiyonu.▸ Purulent veya mukopurulent uterus akıntısı.
▸ Genel durum iyidir
Subklinik endometritis
Endometrium yangısı. Purulent vaginal akıntı bulunmadığı zaman sitolojik muayeneyle tanı konur.Vaginal akıntının sitolojik muayenesi:
▸ >%18 nötrofil, post partum 20 – 30. günler
▸ >%10 nötrofil, post partum 34 – 47. günler
Genellikle döl tutmama görülür.
Pyometra

Uterus lumeninde purulent veya mukopurulent sıvı birikimi ve aktif corpus luteum varlığında uterusda büyüme. .

Süt ineğinde uterus enfeksiyonuna bağlı vajinal akıntı

Tüm reprodüksiyon programlarının temel öğesi uterus hastalıklarının doğru teşhis ve tedevi edilmesidir.