Beslenme ve reprodüktif hastalıklar

Sütçü ineklerde, doğum sonrası süt üretimindeki artış metabolik ve besinsel ihtiyaçları arttırmaktadır. Kuru madde miktarı enerji ihtiyacını karşılamadığı zaman negatif enerji dengesi gelişmektedir..

Negatif enerji dengesinin reprodüksiyon üzerine etkisi

Ayrıntılı bilgi:

sütçü ineklerde post partum dönemde enerji açığı ve laktasyonla ilişkisi ile ilgili bilgi için tıklayın

sütçü ineklerde bazı endokrin ve immun fonksiyonlar ile negatif enerji dengesi arasındaki ilişki

Buzağlama sonrasında süt üretiminin hızlı artışı ile birlikte ineğin metabolizma hızı ve dolayısıyla besinsel ihtiyaçları artar. .