Sığırlarda Abortus

İneklerde abortusun tanımı

İneklerde gebeliğin 45-265. günleri arasında fötusun ölmesi veya atılması abortus olarak tanımlanmaktadır.

top

Görülme Sıklığı

Birçok sürüde %1-2 oranında abortus görülmektedir ve bu oran önemli sayılmaz.

 • Yıllık abortus oranının %5 civarında olması normal kabul edilir. Gebeliğin ikinci ve üçüncü ayında oluşan ve fark edilemeyen abortuslar bu rakama dahil olmayabilir.
 • %10 ve üzeri abortus oranıysa ciddiye alınmalıdır

top

Teşhis

Abortus nedenini bulmak güçtür ve vakaların sadece %20-30’unda tanı konulabilir.

Detaylı bilgi için Teshis için numune

top

Abortus nedenleri

 1. Non-enfeksiyöz nedenler
  – genetik
  – çevre faktörleri: sıcaklık
  – beslenme: Fitotoksinlerin ve 
  Mikotoksinlerin
  – iatrojenik: aborta yol açan ilaçların kullanımı
 2. Enfeksiyöz nedenler
  – yüksek ateşle seyreden genel enfeksiyonlar
  – Brucellosis, BVD gibi spesifik enfeksiyonlar

Detaylı bilgi için bakınız Enfeksiyoz abort etkenleri tablosu

top

Abortusların önlenmesi

 1. İneklerin yaşadığı çevrede ve ambarlarda uygun hijyenik ve biyogüvenlik önlemlerinin alınması
 2. Abortus yapan ineğin ve abort materyalinin hemen diğer ineklerden ayrılması
 3. Yemin mikotoksinler ve diğer fitotoksinler açısından sistemik değerlendirilmesi
 4. Enfeksiyöz abort etkenlerine karşı immunizasyon oluşturulması
 5. Gebe ineklerin tohumlanmaması ve aborta yol açacak ilaçların uygulanmaması için sürü kayıt sisteminin bulunması.

top

aborted foetus
Abort olmuş fötus
laboratory worker